Polityka prywatności
§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

  do sprostowania (poprawiania swoich danych);

  do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

  do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

  nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

  adres IP;

  wersję oprogramowania przeglądarki;

  system operacyjny komputera;

  logi systemowe;

  Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

  imię i nazwisko lub nazwa firmy;

  adres;

  adres poczty elektronicznej;

  numer telefonu;

§4 PLIKI COOKIES

  Serwis korzysta z plików cookies.

  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

    Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: dobreoferty.eu@gmail.com
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu dobreoferty.eu jest Firma Kamil Śmigielski Real Estate Finder z siedzibą w Warszawie, przy Twarda 18 Warszawa (dalej jako serwis).

Serwis darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Dlatego też odnośnie użytkowników naszego serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań.

Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych utworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Serwis zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Dane zbierane podczas rejestracji:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, będziesz musiał się zarejestrować. 

Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska lub pseudonimu a także Twoich danych kontaktowych tj. adresu email, numeru telefonu kontaktowego a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką, tj. preferencji użytkownika, których będziesz używał w serwisie dobreoferty.eu

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne),

ale jest konieczne do świadczenia przez serwis usług w ramach serwisu w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz dostarczania użytkownikowi opisanych w regulaminie świadczenia usługi.

Dane osobowe przetwarzane będą przez serwis dobreoferty.eu działający jako administrator danych osobowych,

dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W w/w sprawach powinieneś zwrócić się do serwisu pisząc na adres poczty elektronicznej dobreoferty.eu@gmail.com
 

 

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.


Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. zapytania) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty elektronicznej, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia

 Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Drogi Użytkowniku podałeś, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

 

Wykorzystywanie danych :

Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisie lub też do zbierania danych demograficznych oraz statystycznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów,

serwis udostępnia Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli podczas rejestracji w serwisie http://dobreoferty.eu

wybrałeś opcję „Powiadomienie E-mail” (dotyczy tylko pakietu Premium), będziesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail dotyczące interesujących Cię ofert.

Jeżeli podczas rejestracji w serwisie dobreoferty.eu wybrałeś opcję „Powiadomienie SMS” (dotyczy tylko pakietu Premium), będziesz otrzymywać od nas wiadomości sms dotyczące interesujących Cię ofert.

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, przy pomocy poczty elektronicznej bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie.

 

Cookies:

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć,

jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszym serwisie.

Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleść się w danym miejscu w serwisie.

Tak więc korzystając z danego serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie. 

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików,

ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu. Masz pełne prawo do odmowy zapisywania plików cookies na Twoim komputerze.

Każda przeglądarka internetowa, za pomocą której łączysz się z serwisem, oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies.

Dla przykładu w najpopularniejszej przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików cookies należy wybrać

 opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się tą samą przeglądarką internetową możesz również skasować pliki cookies znajdujące się na Twoim komputerze poprzez opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki cookie”.

Serwis nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.

 

PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszym serwisie.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Oferta serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie.

Oznacza to, że w przyszłości serwis może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności

 będzie się pojawiała na stronie serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia w naszym serwisie.

Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na dobreoferty.eu@gmail.com

 

 


Polityka prywatności

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest właściciel serwisu dobreoferty.eu (dalej jako serwis), adres e-mail dobreoferty.eu@gmail.com

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

  Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

    zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

    odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

    oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

    oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

    przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

    realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

    podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

    partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

  Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu wykonania umowy sprzedaży zawartej Tobą lub do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz, a także po upływie tego terminu w celach:

    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

    marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

  Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

Zleć nam poszukiwanie ofert mieszkań pod wynajem w Warszawie

Cena od:

Cena do:

Ilość pokoi / typ mieszkania:

Lokalizacja:

Wyposażenie mieszkania:

Telefon i/lub email:

Czego dokładnie potrzebujesz?

Przelewy24